logo
title
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Chính phủ ra Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Cập nhật ngày: 05/08/2020
Ngày 31/12/2017, Chính phủ ra Nghị đinh 168/2017/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều tra, đánh giá, phân loại tài ...
Cập nhật ngày: 05/08/2020
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, Quy định một số điều của Luật Du Lịch.
Cập nhật ngày: 05/08/2020
Tháng 9 năm 2017, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật số: 09/2017/QH14 về Luật Du lịch.
Cập nhật ngày: 13/09/2013
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ...